การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ประจำกระทรวงการคลัง


การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ประจำกระทรวงการคลัง เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2553 ของกรมบัญชีกลาง

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ อธิบดีกรมบัญชีกลางให้การต้อนรับ นายสมชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ประจำกระทรวงการคลัง พร้อมคณะฯ  เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2553 ของกรมบัญชีกลาง  เกี่ยวกับการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  ความคืบหน้าโครงการไทยเข้มแข็ง ระบบการตรวจสอบภายใน การจัดทำรายงานการเงินของส่วนราชการและการใช้ระบบ GFMIS  การดำเนินงานของสำนักงานคลังจังหวัด  และการบริหารจัดการและพัฒนาระบบสวัสดิการข้ารักษาพยาบาล ณ ห้องประชุม 303 กรมบัญชีกลาง  วันที่  31 พฤษภาคม 2553

โดย: สำนักงานเลขานุการกรม


กรมสรรพากรร่วมมือกับบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ให้บริการรับชำระภาษีด้วยบัตรเครดิต


เลขที่ข่าว ปชส. 17/2550

วันที่แถลงข่าว 22 พฤษภาคม 2550

เรื่อง กรมสรรพากรร่วมมือกับบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  ให้บริการรับชำระภาษีด้วยบัตรเครดิต

วันนี้ (22 พฤษภาคม 2550 ) กรมสรรพากรได้จัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือในการให้บริการรับชำระภาษีด้วยบัตรเครดิต โดยนายศานิต ร่างน้อย อธิบดีกรมสรรพากร ประธานในพิธีร่วมลงนามกับนายพงษ์ศักดิ์ ศรุติปกรณ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานธุรกิจร้านค้า เคทีซี หรือบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการและผู้เสียภาษี สามารถชำระภาษีได้ทุกประเภทภาษีด้วยบัตรเครดิตเคทีซี เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2550 เป็นต้นไป

นายศานิต ร่างน้อย อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า “ การให้บริการครั้งนี้เป็นความร่วมมือครั้งสำคัญกับบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยผสมผสานศักยภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยของทั้ง 2 หน่วยงาน มาใช้ให้บริการแก่ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป ซึ่งต่อไปนี้การจ่ายชำระภาษีผ่านบัตรเครดิตเคทีซีจะเป็นทางเลือกใหม่ที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และผู้เสียภาษีให้เกิดความ สมัครใจในการทำหน้าที่ และก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของกรมสรรพากรในภาพรวมอย่างดียิ่ง จึงขอเชิญชวนให้ผู้เสียภาษี ใช้บริการชำระภาษีด้วยบัตรเครดิตเคทีซี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2550 เป็นต้นไป โดยระยะแรกให้บริการเฉพาะสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา 51 แห่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร และจะพิจารณาขยายการให้บริการดังกล่าวไปยังพื้นที่และบัตรเครดิตชนิดอื่น ๆ เพิ่มขึ้นต่อไปด้วย”

นายพงษ์ศักดิ์ ศรุติปกรณ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานธุรกิจร้านค้า “ เคทีซี ” หรือบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “เคทีซีมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจจากกรมสรรพากรให้เป็นผู้บริการรับชำระภาษีผ่านบัตรเครดิตเป็นครั้งแรกในเมืองไทยซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เพิ่มความสะดวกสบายและประหยัดเวลาให้แก่สมาชิกบัตรเครดิตเคทีซีทั่วประเทศถึงกว่า 1.42 ล้านบัตร โดยสมาชิกจะยังคงได้รับสิทธิประโยชน์ในการสะสมคะแนนตามปกติของการใช้จ่ายผ่านบัตร โดยทุกการใช้จ่าย 25 บาท จะได้รับคะแนนสะสม 1 คะแนน และสมาชิกจะเสียค่าธรรมเนียมรวมภาษีมูลค่าเพิ่มเพียง 2% จากยอดภาษีที่ต้องชำระ และเราหวังว่า การบริการในรูปแบบใหม่นี้จะสามารถตอบสนองความต้องการแก่สมาชิกบัตรเครดิตเคทีซีได้สูงสุด และจะ มุ่งมั่นสรรหาบริการที่ดีและมีประโยชน์มานำเสนอให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ”

http://www.rd.go.th/publish/34963.0.html


มาตรฐานการสอบบัญชีสำหรับ SMEs รุ่นที่ 1


รายชื่อผู้ผ่านการอบรม

หลักสูตร แนวทางการนำมาตรฐานการสอบบัญชีไปใช้ในทางปฏิบัติสำหรับการสอบบัญชี SMEsรุ่นที่ 1
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 ถึง วันที่ 24 มกราคม 2553
ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

สภาวิชาชีพบัญชี  ในพระบรมราชูปถัมภ์

ดาวโหลดประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรม

http://www.fap.or.th/fap/?q=node/559


พสกนิกรไทยทุกภาคส่วน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 5 ธันวาคม 2552


พสกนิกรไทยทุกภาคส่วน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 5 ธันวาคม 2552

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมกับจังหวัดสระแก้ว สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด และบริษัท ฟาร์ม แชนเนล (ประเทศไทย) จำกัด จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 5 ธันวาคม 2552 อย่างยิ่งใหญ่ ณ สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2552

นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อความผาสุกของปวงชนชาวไทย และเพื่อให้พสกนิกรไทยร่วมกันแสดงความจงรักภักดี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมกับจังหวัดสระแก้ว สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด และบริษัท ฟาร์ม แชนเนล (ประเทศไทย) จำกัด นำสมาชิกสหกรณ์กว่า 10,000 คน จาก 300 สหกรณ์ภาคการเกษตรไทย ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 5 ธันวาคม 2552 อย่างยิ่งใหญ่ โดยมีการอัญเชิญขบวนเครื่องราชสักการะเฉลิมพระเกียรติและการแสดงเทิดพระเกียรติ

บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น พสกนิกรไทยที่ร่วมงานต่างเปล่งเสียงร้องเพลงเพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงถึงพลังแห่งความจงรักภักดีกันอย่างกึกก้อง นำโดย นายเสนาะ เทียนทอง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายศุภชัย โพธิ์สุ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นายศานิตย์ นาคสุขศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายอำนวย ทงก๊ก ประธานสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด และนางศศิกร ฉันท์เศรษฐ์ ผู้บริหารสายธุรกิจโทรทัศน์บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประธานบริษัท ฟาร์มแชนเนล (ประเทศไทย) จำกัด

นอกจากนี้ยังมีผู้บริหารและบุคลากรสังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัท ฟาร์ม แชนเนล (ประเทศไทย) จำกัด ตลอดจนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมถวายพระพรชัยมงคลอย่างพร้อมเพรียงกัน

http://www.cad.go.th/


เดินหน้าพัฒนามาตรฐานบัญชี และภาวะความเสี่ยงทางการเงินของสหกรณ์โคนมไทย


เดินหน้าพัฒนามาตรฐานบัญชี และภาวะความเสี่ยงทางการเงินของสหกรณ์โคนมไทย

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จัดเสวนา “มาตรฐานบัญชีและภาวะความเสี่ยงทางการเงินของสหกรณ์โคนม” ย้ำ การพัฒนามาตรฐานการบัญชีอย่างเป็นระบบในทุกด้าน ช่วยให้สหกรณ์หลีกเลี่ยงภาวะความเสี่ยง สร้างฐานะทางการเงินที่มั่นคง แม้ในสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง ณ โรงแรมเคพีแกรนด์ จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2552โดยมี นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการเสวนา

นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในสภาวะการณ์ปัจจุบัน ทุกสหกรณ์ล้วนแต่มีโอกาสพบกับภาวะความเสี่ยงทางการเงินทั้งสิ้น การพัฒนามาตรฐานการบัญชีอย่างเป็นระบบในทุก ๆ ด้าน จะช่วยให้สหกรณ์สามารถหลีกเลี่ยงภาวะความเสี่ยงได้ รวมถึงช่วยให้สหกรณ์ยิ่งมีฐานะทางการเงินที่มั่นคง แม้ต้องประสบกับสภาพเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจสหกรณ์โคนมเป็นธุรกิจหนึ่งที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีสหกรณ์โคนมทั่วประเทศ 98 สหกรณ์ สมาชิกรวมทั้งสิ้น 21,933 คน ทุนดำเนินงานในปี 2551 5,168.17 ล้านบาท ปริมาณธุรกิจโดยรวม 12,791.25 ล้านบาท สร้างรายได้รวม 12,170.22 ล้านบาท สมาชิกมีเงินออมเฉลี่ย 40,118.74 บาทต่อคนเพิ่มขึ้นจากปี 2549 ถึง 2,394.75 บาทต่อคน จะเห็นได้ว่าธุรกิจของสหกรณ์โคนมนอกจากจะมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศแล้ว ยังสะท้อนความเป็นอยู่ของเกษตรกรสมาชิกผู้เลี้ยงโคนมด้วย

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่ต้องร่วมดูแล สร้างความเข้มแข็งมั่นคงแก่สหกรณ์ทุกประเภท จึงมุ่งพัฒนารูปแบบและกำหนดมาตรฐานการบัญชีรองรับธุรกิจของสหกรณ์โคนม รวมทั้งออกแบบกระบวนการธุรกิจสหกรณ์โคนมที่สอดคล้องกับกระบวนการมาตรฐานสากล (Best Practice) การเสวนาในครั้งนี้ เพื่อจะนำสหกรณ์โคนมโดยมีประธานกรรมการและผู้จัดการสหกรณ์โคนมจาก 98 แห่งทั่วประเทศ ได้รับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับระบบการพัฒนาสหกรณ์โคนมในอนาคต และมาตรฐานการบัญชีโดยใช้เทคโนโลยี รวมทั้งการวิเคราะห์ภาวะเสี่ยงภัยทางการเงินของสหกรณ์โคนม ตลอดจนเพื่อให้ผู้เข้าเสวนาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ให้เกิดความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต

นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล กล่าวต่ออีกว่า สิ่งที่ค่อนข้างเป็นห่วงสำหรับสหกรณ์โคนมคือระดับการควบคุมภายในที่ยังคงมีจุดอ่อนอยู่ประมาณ 27% และต้องเข้าไปให้การช่วยเหลือสหกรณ์โคนมที่ยังยืนอยู่ด้วยตนเองไม่ได้โดยใช้มาตรฐานบัญชี ซึ่งจะต้องได้รับความร่วมมือจากประธานและผู้จัดการสหกรณ์โคนมในการทำให้ระบบมาตรฐานบัญชีเดินหน้าต่อไปได้ ซึ่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พัฒนามาตรฐานการบัญชีสำหรับสหกรณ์โคนม อันจะนำไปสู่การนำเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่มาใช้ในการดำเนินงานของสหกรณ์ ให้มีระบบระเบียบแบบแผนเป็นมาตรฐานและมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาสหกรณ์ในประเภทธุรกิจเดียวกัน

นอกจากนี้ ภายในงานได้จัดให้มีการศึกษาดูงานด้านระบบการจัดการและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพของสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด จังหวัดสระแก้ว เพื่อนำไปปรับใช้กับสหกรณ์ที่รับผิดชอบ และการมอบเกียรติบัตรการพัฒนามาตรฐานการบัญชีด้วยเทคโนโลยีการบัญชีเต็มรูปแบบให้กับสหกรณ์โคนมรวม 60 แห่ง

http://www.cad.go.th/