กลต.สอบหุ้นร่วงหนักวานนี้


กลต.สอบหุ้นร่วงหนักวานนี้ ยังไม่พบปั่นหุ้น ประสานสันติบาล หาต้นตอข่าวลือ 
นายธีระชัย  ภูวนารถนรานุบาล เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)เปิดเผยว่า ขณะนี้ ก.ล.ต.ประสานงานไปผู้บัญชาการตำรวจสันติบาลในการตรวจสอบกระแสข่าวลือที่ส่งผลให้ดัชนีตลาดหุ้นไทยทรุดตัวลงอย่างหนักในช่วง 1-2 วันที่ผ่านมา รวมถึงการซื้อขายหุ้นของบุคคลต่าง ๆ ว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกันหรือไม่ อย่างไรก็ตาม จากการติดตามข้อมูลในเบื้องต้น ก.ล.ต.พบว่าการซื้อขายหุ้นในช่วงที่ผ่านมามีการกระจายไปในหุ้นหลายตัวและกระจายในวงกว้างทั้งนักลงทุนในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งขณะนี้ ก.ล.ต.และเจ้าหน้าที่ตำรวจก็กำลังวางแนวทางการสืบหาข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ แต่จากการเข้าไปตรวจสอบและสอบถามโบรกเกอร์ต่าง ๆ ไม่พบว่ามีการปั่นหุ้นแต่อย่างใด ทั้งนี้ ต้องการย้ำกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเผยแพร่ข่าวสารให้ความระมัดระวังและความเหมาะสม ขณะที่นักลงทุนควรใช้ข้อมูลและวิจารณญาณในการตัดสินใจในการลงทุน

“การเผยแพร่ข่าวในต่างประเทศเกี่ยวกับกระแสข่าวลือในตลาดหุ้นไทยนั้นเกิดขึ้นภายหลังจากดัชนีตลาดหุ้นอ่อนตัวลงไปแล้ว โดยพบรายงานข่าวในต่างประเทศในเวลาประมาณ 15.00 น.ของวันที่ 14 ต.ค. หลังจากที่ตลาดมีปฏิกิริยาต่อข่าวลือไปแล้ว แต่ก็กำลังให้ทางสันติบาลตรวจสอบในเรื่องนี้ด้วย” นายธีระชัย กล่าว


ตลาดหุ้นไทย


กลต.สอบหุ้นร่วงหนักวานนี้ ยังไม่พบปั่นหุ้น ประสานสันติบาล หาต้นตอข่าวลือ นายธีระชัยภูวนารถนรานุบาล เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กระแสข่าวลือที่ส่งผลให้ดัชนีตลาดหุ้นไทยทรุดตัวลงอย่างหนักในช่วงการซื้อขายหุ้นของบุคคลต่างๆในเบื้องต้นในวงกว้างทั้งนักลงทุนในประเทศและต่างประเทศทางการสืบหาข้อมูลในรูปแบบต่าง(ก.ล.ต.)เปิดเผยว่า ขณะนี้ ก.ล.ต.ประสานงานไปผู้บัญชาการตำรวจสันติบาลในการตรวจสอบ 1-2 วันที่ผ่านมา รวมถึง ๆ ว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกันหรือไม่ อย่างไรก็ตาม จากการติดตามข้อมูล ก.ล.ต.พบว่าการซื้อขายหุ้นในช่วงที่ผ่านมามีการกระจายไปในหุ้นหลายตัวและกระจาย ซึ่งขณะนี้ ก.ล.ต.และเจ้าหน้าที่ตำรวจก็กำลังวางแนว ๆ แต่จากการเข้าไปตรวจสอบและสอบถามโบรกเกอร์ต่าง ๆ ไม่พบว่ามีการปั่นหุ้นแต่อย่างใดความระมัดระวังและความเหมาะสมขณะที่นักลงทุนควรใช้ข้อมูลและวิจารณญาณในการตัดสินใจในการลงทุนตลาดหุ้นอ่อนตัวลงไปแล้วทั้งนี้ ต้องการย้ำกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเผยแพร่ข่าวสารให้”การเผยแพร่ข่าวในต่างประเทศเกี่ยวกับกระแสข่าวลือในตลาดหุ้นไทยนั้นเกิดขึ้นภายหลังจากดัชนี โดยพบรายงานข่าวในต่างประเทศในเวลาประมาณ 15.00 น.ของวันที่ 14ต.ค. หลังจากที่ตลาดมีปฏิกิริยาต่อข่าวลือไปแล้วแต่ก็กำลังให้ทางสันติบาลตรวจสอบในเรื่องนี้” นายธีระชัย กล่าว


อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาี


อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เมื่อได้ยอดเงินได้สุทธิแล้ว นำไปคำนวณภาษีตามอัตราภาษี ดังนี้

งินได้สุทธิ

ช่วงเงินได้สุทธิ

แต่ละขั้น

อัตราภาษี

ร้อยละ

ภาษีแต่ละขั้น

เงินได้สุทธิ

ภาษีสะสม

สูงสุดของขั้น

1 – 150,000

150,000

ได้รับยกเว้น

150,001 – 500,000

350,000

10

35,000

35,000

500,001 – 1,000,000

500,000

20

100,000

135,000

1,000,001 – 4,000,000

3,000,000

30

900,000

1,035,000

4,000,001 บาทขึ้นไป

37

หมายเหตุ :- การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดา เงินได้สุทธิเฉพาะส่วนไม่เกิน 150,000 บาท มีผลใช้บังคับสำหรับเงินได้สุทธิที่เกิดขึ้นในปีพ.ศ. 2551 เป็นต้นไป ( พระราชกฤษฎีกา ( ฉบับที่ 470 ) พ.ศ. 2551 )


กรมสรรพากรชี้แจงหลักเกณฑ์ยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์


กรมสรรพากรชี้แจงหลักเกณฑ์ยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ไม่เกิน 20,000 บาทต่อปีกับผู้แทนธนาคารพาณิชย์

http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/images/image_news/news19_2552.pdf


ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 29/2552


ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 29/2552 เรื่องผลการจัดจ้างโครงการบันทึกข้อมูลและนำเข้าข้อมูลเอกสาร งานทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยวิธีพิเศษ

http://www.fap.or.th/fap/sites/default/files/announce_29_2552.pdf