สัปดาห์ปรึกษาธุรกิจ


สัปดาห์ปรึกษาธุรกิจ

วันที่  17 – 18 กันยายน 2552

ณ ศูนย์ปรึกษาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ให้คำปรึกษาธุรกิจ โดยผู้เชี่ยวชาญ ด้านการตลาด, ด้านเริ่มธุรกิจใหม่, ด้านการบริหารจัดการ, ด้านการส่งออก
และปรึกษาสินเชื่อ โดย SME BANK และ บสย.

ฟรี!   หากต้องการขอรับคำปรึกษา กรุณาติดต่อเพื่อนัดหมายวัน และเวลา  ขอคำปรึกษาที่
สำนักพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ  โทร. 02-547-5964,  02-547-5158