การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ประจำกระทรวงการคลัง


การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ประจำกระทรวงการคลัง เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2553 ของกรมบัญชีกลาง

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ อธิบดีกรมบัญชีกลางให้การต้อนรับ นายสมชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ประจำกระทรวงการคลัง พร้อมคณะฯ  เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2553 ของกรมบัญชีกลาง  เกี่ยวกับการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  ความคืบหน้าโครงการไทยเข้มแข็ง ระบบการตรวจสอบภายใน การจัดทำรายงานการเงินของส่วนราชการและการใช้ระบบ GFMIS  การดำเนินงานของสำนักงานคลังจังหวัด  และการบริหารจัดการและพัฒนาระบบสวัสดิการข้ารักษาพยาบาล ณ ห้องประชุม 303 กรมบัญชีกลาง  วันที่  31 พฤษภาคม 2553

โดย: สำนักงานเลขานุการกรม

คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : ,