การแถลงข่าว การเตรียมการช่วยเหลือส่วนราชการสังกัดกระทรวงการคลัง


การแถลงข่าว การเตรียมการช่วยเหลือส่วนราชการสังกัดกระทรวงการคลังในส่วนภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 53

นายแพทย์พฤฒิชัย ดำรงรัตน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง แถลงข่าวภายหลังการประชุมหารือกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง  เพื่อรับทราบรายงานผลกระทบและการเตรียมการเพื่อช่วยเหลือหน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลังในส่วนภูมิภาค ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2553  โดยมีนายพงษ์ภาณุ  เศวตรุนทร์ อธิบดีกรมบัญชีกลาง  และนายณพงศ์  ศิริขันตยกุล  รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง  เข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ กระทรวงการคลัง วันที่ 24 พฤษภาคม 2553

โดย: สำนักงานเลขานุการกรม

คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง :