การบัญชี หมายถึงอะไร?


การบัญชี หมายถึง กระบวนการจัดการในส่วนของบันทึกรายการทางการค้า ได้แก่ การเขียนบันทึกรายการทางการค้า การจำแนกแยกประเภทหมวดหมู่ทางการค้า การสรุปผลการดำเนินงาน รวมไปถึงการวิเคราะห์และการแปลความหมายข้อมูลของนักบัญชี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : , , , , ,