โครงสร้างกฎหมาย


โครงสร้างกฎหมาย ภาษีอากร

กฎหมายภาษีอากรทุกฉบับ มีหัวข้ออันเป็นโครงสร้างของกฎหมายฉบับนั้นๆ ซึ่งอาจแบ่งได้เป็น 6 หัวข้อด้วยกัน คือ

  • ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากร
  • ฐานภาษีอากร
  • อัตราภาษีอากร
  • การประเมินการจัดเก็บภาษีอากร
  • การอุทธรณ์ภาษีอากร
  • เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และโทษ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : , , , , , , , , , , , , ,