อธิบดีกรมบัญชีกลาง มอบรางวัลผู้ชนะการประกวดตราสัญลักษณ์กรมบัญชีกลาง


อธิบดีกรมบัญชีกลาง มอบรางวัลผู้ชนะการประกวดตราสัญลักษณ์กรมบัญชีกลาง

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ อธิบดีกรมบัญชีกลาง มอบประกาศนียบัตร และเงินรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดตราสัญลักษณ์กรมบัญชีกลาง ซึ่งผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายธนาชัย ครุมนต์ตรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายอาวิน อินทรังษี และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายวีระศักดิ์ พุทธรักษา โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกรมร่วมเป็นสักขีพยาน และแสดงความยินดีกับผู้ชนะ การประกวดทั้ง 3 ท่าน ณ ห้องประชุม 303 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2552

โดย: กรมบัญชีกลาง
http://www.cgd.go.th

คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง :