การเลือกและการใช้ซอฟต์แวร์ทางการบัญชี รุ่นที่ 4


การเลือกและการใช้ซอฟต์แวร์ทางการบัญชี รุ่นที่ 4 

วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552  เวลา 09.00-17.00 น.
ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
เป็นหลักสูตรที่คุ้มค่าสำหรับบริษัทที่กำลังต้องตัดสินใจเลือกใช้ หรือลงทุนในการใช้ Software ทางการบัญชี เพื่อให้บริษัทมีระบบบัญชีที่ดีตามความต้องการของบริษัทได้ นำเสนอความเห็นจากทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ พร้อม ” คู่มือระบบโปรแกรมสำเร็จรูปการเลือกและการใช้ซอฟต์แวร์ทางการบัญชี” ที่พัฒนาขึ้นเฉพาะ เพื่อการปฏิบัติงานจริงที่ไม่มีวางจำหน่ายทั่วไป

http://www.fap.or.th/fap/index.php?q=trainning

คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : , , ,