การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หลักสูตร 1 รุ่นที่ 44


การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หลักสูตร 1 รุ่นที่ 44 
ระหว่างวันที่ 30 – 31 ตุลาคม ถึงวันที่ 1, 7 – 8 พฤศจิกายน  2552 เวลา 09.00-16.30 น. ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)

        การพัฒนาวิชาชีพตรวจสอบภายในให้เข้าสู่มาตรฐานสากลของ IIA และ COSO เป็นวิถีทางหนึ่งที่จะสร้างงานตรวจสอบภายใน ให้ก้าวสู่มาตรฐานที่พร้อมจะสร้างผลงานให้เป็น Management Tool ที่มีประสิทธิภาพสำหรับฝ่ายบริหาร สภาวิชาชีพบัญชี ตระหนักดีว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องมีการพัฒนาด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องให้ทันกับมาตรฐานสากลที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วตามพัฒนาการของโลกธุรกิจ

http://www.fap.or.th/fap/index.php?q=trainning

คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง :