การสัมมนาโครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ


การสัมมนาโครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ

นาย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการสัมมนาโครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ และนายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายชวรัตน์ ชาญวีรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ความร่วมมือและความท้าทายในการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน” โดยมีนายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมทั้งผู้บริหารระดับสูงของกรม เข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2552 เวลา 10.15 น. ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ และเวลา 13.15 น. อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวเปิดการสัมมนาโครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ (ในส่วนของกรมบัญชีกลาง) ให้กับคลังเขตและคลังจังหวัดทั่วประเทศ

โดย: กรมบัญชีกลาง
http://www.cgd.go.th