ผู้ประกอบการค้าที่ตลาดโรงเกลือ ( ชายแดนไทย – กัมพูชา ) ยื่นแบบเสียภาษี ณ สถานที่ทำการค้าได้แล้ว


ผู้ประกอบการค้าที่ตลาดโรงเกลือ ( ชายแดนไทย – กัมพูชา ) ยื่นแบบเสียภาษี ณ สถานที่ทำการค้าได้แล้ว

ข้อมูลเพิ่มเติม : http://download.rd.go.th/fileadmin/images/image_news/news5_2553.pdf